English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Motorsport

Sportgrenar

Tävlingar

Köp & Sälj

Mitt konto
 
 
•  Meny
•  Nitroz Motorsport
DOKUMENT

Säkerhetskrav DR
Säkerhetskrav för dragracing.
Antal räddningsmän, fordon, sjukvård etc.
Säkerhetspolicy
Den säkerhet som bedrivs inom vår verksamhet genomsyras av en proaktiv tankegång. Alla de frågor som relaterar till säkerhet genomgår en kontinuerlig process där de utvärderas och utvecklas...
FAP 512-1 - RPSFS 2009:9
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-1 - RPSFS 2009:9 om motorsport på bana.
FAP 512-2 - RPSFS 2009:22
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd FAP 512-2 - RPSFS 2009:22 om motorsport i terräng.
Incidentrapport
Mall, incidentrapport
Uppdaterad 190731
 

FÖRSÄKRINGAR

Olycksfallsförsäkring Volontär (Funktionär)
Försäkringsspecifikation funktionär
Olycksfallsförsäkring funktionär - giltighetsbevis för 2020
Olycksfallsförsäkring förare
Försäkringsspecifikation personförsäkring förare
Olycksfallsförsäkring förare - giltighetsbevis för 2020
Ansvarsförsäkring-klubb
Ansvarsförsäkring gäller ansluten klubb till Nitroz Motorsports samt dess medlemmar.
Motortävlingsförsäkring
Försäkring enl. lagen 1976:357
Olycksfallsförsäkring förare del2
Villkorsdokument
 

MALLAR

Exempel på Inbjudan till tävling
 


© 2011 - 2021 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer